Inlägg av tranarkadmin

Nässjö, Runnerydsskolan

Projektering av om- och tillbyggnad av skola för årskurs F-6 (förskoleklass till årskurs 6). Rivnings-, markbyggnads och markplaneringsarbeten. Tillbyggnad ca 4100 m2. Ombyggnad ca 3680 m2. Beställare: Nässjö kommun

Skänninge, Birger jarls hall

Projektering av ny idrottshall på ca 1900m2 med bla. läktare för 165 personer, lektions- och teorisal, gruppträningsrum, omklädningsrum och caféteria samt yttre miljö. Beställare: Mjölby kommun Byggår: 2014-2015  

Sommens skola

Projektering av om- och tillbyggnad. Ombyggnad av befintlig skolbyggnad på ca 730 m2 samt tillbyggnad i 2 plan för förskola/skola på ca 400 m2. Ny utemiljö. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2013-2014

Tranås, Tallbackens förskola

Projektering av ombyggnad till förskola. Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen. Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2013