Inlägg av tranarkadmin

Tranås, Tallbackens förskola

Projektering av ombyggnad till förskola. Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen. Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2013    

Motala, Kv Vårdaren

Förprojektering av flerbostadshus. Nybyggnad av 38 st lägenheter samt gemensamhetsutrymmen för trygghetsboende. Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen. Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö. Beställare: Bostadsstiftelsen Platen Byggår: 2013  

Tranås, Åsvallehult

Tillbyggnad av Åsvallehults Förskola om ca 275 m2. En ny förskoleavdelning, tillagningskök och personalutrymmen. Mindre ombyggnadsarbeten, nya förråds- och sophus samt markplanering. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2012

Gislaved, Hemmet 1

Ny- och ombyggnad av äldreboende, samt mark- och trädgårdsplanering för hela fastigheten. Nybyggnad totalt ca 4750 m2 och ombyggnad totalt ca 3200 m2. Beställare: Gislaveds kommun Byggår: 2009-2010

Tranås, Kv Stapeln 3

Nybyggnad av två stycken flerbostadshus i 4 plan samt ett suterrängplan. 19 st bostadsrätter per hus. Gästrum med pentry, förberett för bastu/relax. Beställare: Peab Byggår: 2008