Inlägg av tranarkadmin

Sommens skola

Projektering av om- och tillbyggnad. Ombyggnad av befintlig skolbyggnad på ca 730 m2 samt tillbyggnad i 2 plan för förskola/skola på ca 400 m2. Ny utemiljö. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2013-2014

Tranås, Tallbackens förskola

Projektering av ombyggnad till förskola. Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen. Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2013    

Motala, Kv Vårdaren

Förprojektering av flerbostadshus. Nybyggnad av 38 st lägenheter samt gemensamhetsutrymmen för trygghetsboende. Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen. Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö. Beställare: Bostadsstiftelsen Platen Byggår: 2013  

Tranås, Åsvallehult

Tillbyggnad av Åsvallehults Förskola om ca 275 m2. En ny förskoleavdelning, tillagningskök och personalutrymmen. Mindre ombyggnadsarbeten, nya förråds- och sophus samt markplanering. Beställare: Tranåsbostäder Byggår: 2012

Gislaved, Hemmet 1

Ny- och ombyggnad av äldreboende, samt mark- och trädgårdsplanering för hela fastigheten. Nybyggnad totalt ca 4750 m2 och ombyggnad totalt ca 3200 m2. Beställare: Gislaveds kommun Byggår: 2009-2010