Filsbäck, Lidköping

LSS-boende, Ametisten

Projektering A-ritningar, färgsättning och utvändig 3D-visualisering.

Oden Köpcentrum, Trollhättan

Projektering, skisser på nya verksamheter och butiker i flera plan.

Tillbyggnad

Stort företag som önskar bygga till och få en ny entré och utemiljö visualiserad.

Nya hyresrätter

3D visualiseringar på nya hyresrätter där man önskar få ett utvändigt och invändiga bilder för en katalog till uthyrning av lägenheterna

Restaurang i köpcentrum

Vi har ritat upp en restaurang på tilldelad yta i ett köpcentrum.

Tranås, Krassen 1 – Fröafallskolan

Tranås gamla närlivsbutik och boulehall byggs om till Fröafallskolans matsal och andra lokaler som möter skolans behov.

Tranås, Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola är Tranås nyaste förskola och öppnades i augusti 2017.

Tranås, Nötskrikan

Utredningsförslag på äldreboende med sex avdelningar, totalt 54 lägenheter, 3D-visualisering.

Beställare: Tranås kommun