Tranås, Skytteln 20

Bostadshus med 24 lägenheter i Hamnparken, Tranås

Tranås, Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola är Tranås nyaste förskola och öppnades i augusti 2017.

Tranås, Nötskrikan

Utredningsförslag på äldreboende med sex avdelningar, totalt 54 lägenheter, 3D-visualisering.

Beställare: Tranås kommun

Skänninge, Birger jarls hall

Projektering av ny idrottshall på ca 1900m2 med bla. läktare för 165 personer, lektions- och teorisal,
gruppträningsrum, omklädningsrum och caféteria samt yttre miljö.

Beställare: Mjölby kommun
Byggår: 2014-2015

 

Tranås, Södravakten

Nybyggnad av Kraftvärmeverk.

Beställare: Tranås Energi
Byggår: 2012-2014

Mjölby, Svartån

Förprojektering av flerbostadhus

Tranås, Falkberget 15

Utredning ombyggnad av telebyggnad till bostäder på Falkberget 15, Storgatan.

Beställare: Tranåsbostäder

 

Sommens skola

Projektering av om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av befintlig skolbyggnad på ca 730 m2 samt tillbyggnad i 2 plan för förskola/skola på ca 400 m2. Ny utemiljö.

Beställare: Tranåsbostäder
Byggår: 2013-2014

Tranås, Tallbackens förskola

Projektering av ombyggnad till förskola.

Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen.
Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö.

Beställare: Tranåsbostäder
Byggår: 2013