Eksjö Garnison

Ombyggnad av förråds- och stallbyggnader till lokaler för fältarbetsskolan
Fortifikationsverkets Arkitekturpris 2003