Gestaltning Filsbäck, Lidköping

På uppdrags av Erik Hemberg Fastighets AB har vi gestaltat och visualiserat möjligheter till ett förslag på exploatering av ytor intill Lidköpings GK.

Uppdraget var att visualisera en känsla av hur det skulle kunna bli på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Hur kan vi få in golfklubbs funktioner och behov av kansli, shop, restaurang m.m. i bottenplan för att sedan möjliggöra lägenheter upp till 8 våningar högt ovanpå.

I området bredvid önskades en lägre bebyggelse med naturkänsla. Även hur man kan integrera vägen, infarter och cykelbana i området.

Detta uppdrag har gjorts i samarbete med Götenehus och Cecilias trädgårdar.