Karlskrona

Ombyggnad för Sjösäkerhetsskolan i Karlskrona. Fortifikationsverkets Arkitekturpris 2008.