LSS-boende, Ametisten

Här är Tranark med under hela projekteringen allt från A-ritningar, färgsättning och utvändig 3D-visualisering.