Motala, Kv Vårdaren

Förprojektering av flerbostadshus.

Nybyggnad av 38 st lägenheter samt gemensamhetsutrymmen för trygghetsboende.
Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen.
Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö.

Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Byggår: 2013