Nässjö, Runnerydsskolan

Projektering av om- och tillbyggnad av skola för årskurs F-6 (förskoleklass till årskurs 6).
Rivnings-, markbyggnads och markplaneringsarbeten.

Tillbyggnad ca 4100 m2.
Ombyggnad ca 3680 m2.

Beställare: Nässjö kommun