NYA HYRESRÄTTER

3D visualiseringar på nya hyresrätter där man önskar få ett utvändigt och invändiga bilder för en katalog till uthyrning av lägenheterna.