Therése Sveitz hos oss har nyligen certifierat sig som sakkunnig av tillgänglighet (TIL).

Therese svarar på några frågor för våra kunder, gamla som nya, om vad certifieringen innebär.

Vad innebär certifieringen?

Att certifiera sig som sakkunnig av tillgänglighet innebär att jag fått ett certifikat som intygar att alla gällande krav är uppfyllda. Det visar att jag har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att jag klarat av kunskapsprovet för certifierad sakkunnig av tillgänglighet.

I vilka typer av projekt finns detta krav på tillgänglighet?
Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Vilket i praktiken innebär att de flesta projekt vi arbetar med stöter på dessa regler och frågor. Allt som är bygglovspliktigt skall följa gällande regler. Det är olika krav beroende på verksamhet, exempelvis så skiljer det mycket mellan vårdfacilitet och lägenhetshus. Det är vanligt att kommunen har ett skall krav på sakkunnig i kommunala projekt.

Vilka specifika tjänster är det vi kan erbjuda våra kunder i och med denna certifiering?

Nu har jag behörighet för att genomföra kontroll av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglov och kontrollplan. I princip kan man säga att alla bygglovspliktiga byggnader, ombyggnation som nybyggnation, skall kontrolleras. Jag kan vara med under projekteringen, vilket alltid är att föredra för att säkerställa att det som ritas upp blir enligt lagar och regler. Annars kan jag vara den som kontrollerar tillgängligheten vid besiktning. Jag kan alltså vara kunden behjälplig i projekteringen, skriva utlåtande, vara med som objektiv part vid besiktning eller ge råd och stöd om det finns funderingar. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bygga eller om man har byggt enligt alla krav; så tveka inte att fråga.

Hur upprätthåller man certifieringens höga nivå över tid?

Varje år ska jag rapportera till certifieringsorganet om årets arbete och projekt och om fem år är det dags att förnya certifikatet genom ett prov.

Det provet behandlar främst de förändringar som skett i BBR, PBL eller annan skrift sedan certifieringen. Det är min skyldighet att följa de lagar som gäller för en sakkunnig precis som vilket annat jobb. Den årliga rapporteringen och förlängning genom prov var 5:e år säkerställer att en god nivå upprätthålls.

Varför är tillgänglighet viktigt för dig?

För mig är det viktigt att vi har en miljö som välkomnar alla. En arkitektoniskt tilltalande och utmanande miljö som även är tillgänglig. Tillgänglighet i samhället för alla oavsett ålder eller förmåga är oerhört viktigt och jag hoppas på att det över tid blir en naturlig del i projekteringen. I rollen som sakkunnig har jag nu möjlighet att vara del i att skapa plaster för alla. Oavsett om det är en arbetsplats, ett torg  eller en arena.

Therése Sveitz är nu certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL) och finns med på Boverkets lista över certifierade.

→ Se Boverkets lista här