Skogsgläntans förskola

Tranås nyaste förskola

Skogsgläntans förskola är Tranås nyaste förskola som invigdes i augusti 2017. De fyra elementen jord, luft, eld och vatten var grundpelarna i utformningen av förskolan och dess utemiljö. Även tillgänglighet genomsyrar projektet både ute och inne.

Arbetet med projektet

Projekteringen påbörjades våren 2015, byggstart var i april 2016 och sommaren 2017 kunde barn o personal flytta in med sin verksamhet.
Planlösningen består av en gemensam mittdel samt 4 flyglar. Lokalerna är verksamhetsanpassade med matsalar, snickeri, ateljé, våtlek samt teater och musik i den gemensamma delen. I tre av flyglarna ligger de 6 avdelningarna placerade parvis, Kotten 1 och 2 samt Barret 3 är för de yngre barnen medan Barret 4 samt Tallen 5 och 6 är för de lite äldre barnen. I den fjärde flygeln finns tillagningskök med tillhörande utrymmen.
På mittdelens ovanvåning finns personal- och administrationsutrymmen.
Entré till de separata avdelningarna finns på varje gavel och huvudentrén ligger placerad i mittdelen. Varje flygel har fått sin egen färg som genomgående tema på ytterdörr och invändig färgsättning.

Utemiljön

Byggnaden är placerad på en naturnära tomt med närhet till både skog, vattendrag och naturlig pulkabacke. Den smälter väl in i sin omgivning med tjärvitriolfasad och sedumtak. De gula fönstren ger liv åt fasaden samtidigt som de harmonierar väl med den.
Förskolan har en fantastisk utemiljö som är uppbyggd utifrån sinnenas lek med konst och lek i samspel. På de två stora gårdarna samsas musikinstrument, vattenlek, ljusinstallationer, odlingar, grill- och utematplats med övriga inspirerande lekmiljöer.