Tranark med i vinnande förslag markanvisningstävling i Södertälje kommun

Ny biograf med Sveriges största bioduk, 300 parkeringsplatser, restauranger och kontor.

I slutet av 2019 inledde Södertälje kommun en markanvisningstävling genom en offentlig upphandling för att skapa centrumverksamhet i kombination med parkering på platsen. Tilldelningen för markanvisning har nu gått till Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag, som planerar att bygga bland annat en biograf tillsammans med Svenska Bio.

Platsen, fastigheten Spinnrocken 2, ligger vid korsningen nedre Villagatan/Storgatan, och är granne med Tom Tit. Idag finns här cirka 90 markparkeringar.

Tranarks del i projektet

Förutom att ta fram ritunderlag såsom planer, fasader och sektioner på huvudbyggnaden fick Tranark även uppdraget att ta fram en 3D modell där man ville få in känslan av byggnaden i sitt förhållande till bron och gatumiljön i Södertälje.

Vi ritade detta 3D-uppdrag med hjälp av SketchUp och har sen jobbat med miljöer och ljussättningar i en extension för att avslutningsvis få fram verklighetstrogna renderade visualiseringsbilder.

Är du intresserad av att få fram liknande bilder på ett blivande byggprojekt, ett område, ett hus eller interiört såsom en galleria, restaurang eller ett kontorslandskap kontakta oss för mer information. Du kan även klicka här för att komma till fler referensobjekt.

Visualisering dagtid

Visualisering kvällstid/natt

Thomas Voghera, arkitekt i projektet kommenterar:

”Vi har ett resultat! Vi vann! I tävlingen om kv. Spinnrocken 2, Södertälje, vann vårt förslag Biostaden Roxy.

Som arkitekt för projektet var det glädje att få samarbeta med Tranark – Jeanette (bilder) och Therése (planer, sektioner) och EHF – Patric och Per.

Mitt första uppdrag för Peter Fornstam och Svenska Bio var faktiskt biograf Roxy i Södertälje, 1982. Så efter 40 års samarbete sluts nu cirkeln när Biostaden Roxy kan bjuda till premiär 2023/4.

Innan dess måste EHF göra ett, speciellt i dessa tider, tufft jobb tillsammans med Södertälje med avtal och ekonomi. Sedan vidtar en DP-process med en, för Tranark och mig, mycket intressant utformningsprocess. Jag ser fram emot det samarbetet och den efterföljande detaljprojekteringen.

Ligger många månvarv bort, men en go’ karamell att suga på i dessa bistra tider.”

Per Alexanderson, VD EHF, kommenterar:

”Ett arbete som påbörjades strax innan årsskiftet 2019/2020 har burit frukt! Fantastiskt! Tilldelningen av Spinnrocken kommer som positivt inslag i den Coronatid vi nu lever i.

Viktigt för oss alla att ibland höja blicken och se vad som kommer efter att samhället har fått grepp om Covid-19 viruset och vi med det kan börja att ”leva” igen. Att få bygga en fastighet med en vid det tillfället Sveriges modernaste Biograf känns här och nu lite avlägset. Allra helst då Biobesöken just nu är väldigt få.

Samtidigt känns det extremt utmanande, stimulerande och fantastiskt roligt!

Stort tack Södertälje kommun, vi tar med stor ödmjukhet emot tilldelningen.”