Sommens skola

Projektering av om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av befintlig skolbyggnad på ca 730 m2 samt tillbyggnad i 2 plan för förskola/skola på ca 400 m2. Ny utemiljö.

Beställare: Tranåsbostäder
Byggår: 2013-2014