Tranås, Ängarydsskolan

Nybyggnad av idrottshall, ca 1300 m2. Markbyggnads- och markplaneringsarbeten inklusive skolträdgård, totalt ca 5000 m2.

Beställare: Tranås kommun
Byggår: 2006