Tranås, Bulten 2

Nybyggnad av Trainingcenter, ca 830 m2. Markplanerings- och anläggningsarbeten ca 1800 m2.

Beställare: IVT Industrier
Byggår: 2008