Häggatorpet 4 Vårdnavet

Beställare: Tranåsbostäder

Tranåskommun var i behov av lokaler för hemtjänst och hemsjukvård. Tranark har varit med från skiss till pågående byggnation för att ta fram invändig och utvändig utformning samt färgsättning för att bygga om och renovera ett befintligt hus för att på ett arkitektoniskt och funktionellt sätt möta deras behov.