Tranås, Krassen 1 – Fröafallskolan

Beställare: Tranåsbostäder, Byggentreprenör: NCC

Tranås gamla närlivsbutik och boulehall byggs om till Fröafallskolans matsal och andra lokaler som möter skolans behov. Tranark har projekterat utformningen och gjort den invändiga och utvändiga material och färgsättningen i nära samarbete med kommunen.