Kv. Snäckan 1 – Ängaryds förskola

Ängaryds förskola byggdes i slutet av 1970-talet och inhyser idag ca 60 barn. Behovet fanns att utöka med en helt ny avdelning för 20 barn, bygga om en befintlig avdelning samt att bygga ut för att ge plats för en ny matsal samt totalrenovera köket. Ett önskemål var att skapa ett bra flöde i byggnaden och god kommunikation mellan avdelningarna. Vi har använt oss av stora fönsterpartier och skapat ett atrium för att få in mer dagsljus. Taket gav möjlighet till en bättre och mer hållbar energilösning genom att placera solceller på stora delar av taken. Utemiljön får ett lyft i renoveringen och rustas upp med större lekgård, ett nytt miljöhus och en ny hämta-lämna parkering. Byggnationen är nu i full gång och beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020.