Tranås, Södravakten

Nybyggnad av Kraftvärmeverk.

Beställare: Tranås Energi
Byggår: 2012-2014