Tranås, Tallbackens förskola

Projektering av ombyggnad till förskola.

Fyra avdelningar, gemensamma aktivitetsrum, tillagningskök med bibehållen matsal, personal- och administrationsutrymmen.
Utökad parkerings- och trafikyta och ny lek- och utemiljö.

Beställare: Tranåsbostäder
Byggår: 2013